Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK’ten sık sorulan 16 soruya cevap

Okunma Sayısı 57 Üniversitelerde bahar devresi yarın başlıyor. 10 ili vuran deprem nedeniyle, bütün ülkede uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Yükseköğretim Kurulu, bahar devresinde eğitimin nasıl yapılacağına dair sık sorulan soruların..

Uzaktan eğitim nasıl olacak? YÖK’ten sık sorulan 16 soruya cevap
Yayınlanma: Güncelleme: 269 views

Üniversitelerde bahar devresi yarın başlıyor. 10 ili vuran deprem nedeniyle, bütün ülkede uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Yükseköğretim Kurulu, bahar devresinde eğitimin nasıl yapılacağına dair sık sorulan soruların yanıtlarını paylaştı.

Üniversitelerde bahar devresi 20 şubat’tan itibaren başlıyor. Deprem nedeniyle eğitim, uzaktan eğitim modeli ile yapılacak. Yükseköğretim Kurulu, prosese dair sık sorulan soruları yanıtladı.

1- BAHAR YARIYILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cevap: 2022-2023 bahar yarıseneninın, 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren ne vakit başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetki sahibi kişi kurulları karar verecektir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.

2- 2022-2023 BAHAR YARIYILINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM NASIL YÜRÜTÜLECEKTİR?

Cevap: Eğitim ve öğretim uzaktan öğretim (online) tekniği ile yürütülecektir.

3- UZAKTAN ÖĞRETİM TÜM BAHAR YARIYILINDA MI UYGULANACAK?

Cevap: Uzaktan öğretim kararı, 2023 senesi Nisan ayı başında tekrar gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli duruma gelirse YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecektir.

4- DERSLERİN TEORİK VE UYGULAMALI KISIMLARI YÜZ YÜZE YAPILABİLİR Mİ?

Cevap: Bilindiği üzere yükseköğretim sistemimizde birtakım dersler kuram ve program (laboratuvar, atölye, saha ve benzeri) diye kendi içerisinde iki kısımdan ibarettir. Teori ve programnın toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu şekildeki derslerin kuramsal alanı uzaktan öğretim tekniği ile yapılacaktır. Derslere ait program alanı ise bu senenin nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretimin nisan ayından sonra da devam etmesi halinda bu şekildeki programlar, yükseköğretim kurumunun yetki sahibi kişi kurullarının alacağı karar ile yaz devresinde gerçekleşebileceği gibi bir ileri eğitim ve öğretim devresine de ertelenebilecek ya da programlı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir.

5- UYGULAMALI EĞİTİMLER HANGİ PROGRAMLARI KAPSAMAKTADIR VE BUNLAR NASIL VERİLECEKTİR?

Cevap: Uygulamalı eğitimler; tıp fakültesinin 4, 5 ve 6’ncı sınıf öğrencilerini, diş doktorluğu fakültesinin 4 ve 5’inci sınıf öğrencilerini, veterinerlik fakültesinin 5’inci sınıf öğrencilerini, 7+1 uygulaması uygulayan teknoloji ve mühendislik fakültelerinin +1 devredeki öğrencileri, hemşirelik, ebelik, denizcilik ve başka bütün yükseköğretim programlarında işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencileri, 6+2 ya da 7+1 uygulaması uygulayan spor bilimlerinin +1 ya da +2 devredeki öğrencileri, 3+1 ya da 2+1 uygulaması uygulayan meslek yüksekokullarının +1 devredeki öğrencileri, meslek yüksekokullarının işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan öğrencileri, öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencilerini kapsamaktadır. Bu öğrenciler programlı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapabileceklerdir. Öğrencilerimiz bu hususta detaylı bulguyu kayıtlı oldukları üniversiteden edinebilecektir.

6- MEZUN DURUMUNA GELMİŞ VE STAJI EKSİK KALMIŞ ÖĞRENCİLER STAJLARINI NASIL TAMAMLAYACAKLAR?

Cevap: Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış olan ön lisans ve lisans uygulaması öğrencileri, kayıtlı oldukları programnın müfredatında yer alan mecburi stajlarını alakalı iş bölgelerinde yüz yüze yerine getireceklerdir.

7- DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR KISIM ÜNİVERSİTELER NİÇİN DİĞER ÜNİVERSİTELER İLE EŞLEŞTİRİLDİ?

Cevap: Depremden büyülenen illerdeki bir kısım üniversitelerimiz, başka illerimizdeki üniversitelerimiz ile eşleştirilmiştir. İlgili üniversitelerin rektörleri ile de görüşülerek yapılmış olan bu eşleştirme söz hususu üniversitelerin kendi aralarında akademik ve idari görevlendirme yapabilmeleri ve bilişim bölümünde iş birliği yapabilmeleri amacıyla gerçekleştirilmiştir.

8- DEPREM BÖLGESİNDEKİ BAZI ÜNİVERSİTELER NİÇİN EŞLEŞTİRİLMEDİ?

Cevap: Deprem bölgesindeki üniversitelerin sahip olunan hali yerinde değerlendirilerek ve üniversitelerin rektörleri ile de görüşülmek hedefiyle öğrencilerin eğitim ve öğretim imkânlarını sağlamlaştırmak hedefiyle eşleştirme yapıldı. Eğitim ve öğretim hizmetini yürütmesine engel bir hali olmayan üniversitelerle alakalı rastgele bir eşleştirme yapılmadı.

9- ÖZEL ÖĞRENCİLİK NE FAYDA SAĞLAR?

Cevap: Özel öğrencilik statüsü bir öğrencinin kayıtlı bulunduğu üniversiteden değişik bir üniversitedeki eş değer diploma programnından ders alabilmesine ve başarılı bulunduğu derslerin kredisini saydırabilmesine imkân verir.

10- YÖK’ÜN 17 ŞUBAT 2023 TARİHLİ KARARLARINA GÖRE HANGİ ÖĞRENCİLER ÖZEL ÖĞRENCİLİK STATÜSÜNDEN FAYDALANABİLİR?

Cevap: Aşağıda (a) ve (b) şıkkındaki iki koşulu beraber gerçekleştiren öğrenciler özel öğrencilik statüsünden faydalanabilir:

a) Depremden büyülenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak ya da birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde tespit edilen üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak.

b) ‘Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’ kapsamındaki programlarda kayıtlı öğrenci olmak.

11- ÖZEL ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ İÇİN NEREYE VE NE ZAMAN BAŞVURUDA BULUNULMALIDIR?

Cevap: Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenciler, özel öğrencisi olmak istedikleri üniversiteye başvuracaklardır. Özel öğrencilik müracaatsunun, müracaatte bulunulacak üniversitenin bahar yarısenesi eğitim ve öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde yapılması lüzummektedir. Bu amaçla özel öğrenci statüsüne başvuracak öğrencilerin alakalı üniversitenin bahar yarısenesi açılış tarihini yakından takip etmelerinde fayda görülmektedir.

12- ÖZEL ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Cevap: Özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen öğrenci, hazırlayacağı müracaat dilekçesi ile özel öğrenci olmak istediği üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığına müracaatr. Dilekçesine YÖK e-transkript üzerinden aldığı öğrencilik belgesini de ekler. Başvuru oluşturulan üniversite 10’uncu soruda belirtiler şartları gerçekleştiren öğrenciyi alakalı programa ve sınıfa kaydeder. Dönem sonucunda öğrencinin temel kayıtlı bulunduğu kendi üniversitesi, başkaca bir işleme lüzum olmaksızın öğrencinin başarı halini YÖK e-transkript üzerinden kabul eder.

13- ÖĞRENCİLER BAŞVURULARI KABUL EDİLDİKTEN SONRA NE YAPMALIDIR? ÖZEL ÖĞRENCİLİK İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ?

Cevap: Özel öğrenci statüsü kazanan öğrenci, kendi üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlığına özel öğrencilik statüsü kazandığını yazılı olarak bildirmelidir. Özel öğrencilik amacıyla ilaveten bir ücret ödenmeyecektir.

14- 2022-2023 BAHAR YARIYILINDA KAYIT DONDURMA HAKKINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Cevap: Talep eden her üniversite öğrencisi bahar yarıseneninda kayıt dondurabilecektir. Kayıtlı bulunduğu üniversitenin bahar yarıseneninın başlangıç tarihinden itibaren 3 hafta içerisinde dileyen öğrenci kayıt dondurma müracaatsunda bulunabilecektir. Öğrencinin kayıt dondurduğu devre azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma tarihlerinde müracaat yapamayanların, mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinda istekleri üniversitelerince tekrar değerlendirilecektir.

15- DEPREM NİÇİNİYLE SINAVLARA KATILAMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Cevap: 6 Şubat ve ardından 2022-2023 güz yarısenesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait sınavlar amacıyla yükseköğretim kurumları yeni bir tarih belirleyerek telafi sınavları yapacaklardır.

16- DEPREMDEN ETKİLENEN İLLER HANGİLERİDİR?

Cevap: Depremden büyülenen iller; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesidir.”

Açıklamada ilaveten meydana gelebilecek yeni lüzumsinimlere göre YÖK’ün paydaşları ile yeni çözüm yolları üretileceği kaydedildi.

YORUMLAR (11)

YORUM YAZ

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.